23 ตุลาคม 2016 ขอบพระคุณสำหรับความทุกข์

ที่ฉันทุกข์ยากก็ดีแล้ว

เพื่อฉันจะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระเจ้า

ถอดความจาก สดุดี 119:71

https://www.youtube.com/watch?v=pQztFd6W1fs