23 ตุลาคม 2017 ไม่อายแล้ว

ถ้าพระเจ้าทรงเมตตาเอลีซาเบธ ผู้หญิงที่ทุกข์ทน หัวใจปวดร้าวมานาน

พระเจ้าก็ทรงเมตตาเราเช่นกัน….

วันที่พระเจ้าทรงมองฉัน  ก็ทรงทำอย่างนี้ให้

เพื่อว่าฉันจะไม่ต้องอายใครๆ อีกต่อไป

ถอดความจาก ลูกา 1:25

luke1 24-25