23 ธันวาคม 2016 รักกันและกัน

ผู้คนจะรู้ว่าเจ้าเป็นศิษย์ของเรา ก็เพราะพวกเขาเห็นเจ้ารักกันจริงๆ

ถอดความจาก ยอห์น 13:34

john13-34-35-Daily2016_12_23