23 พฤศจิกายน 2017 จดทะเบียนแรก

ทุกคนต่างพากันไปยังบ้านเกิดของตน

เพื่อขึ้นทะเบียน

ถอดความจากลูกา 2:3

Luke2 1-3