23 พฤษภาคม 2018 งานเลี้ยงบ้านฟาริสี

ฟาริสีคนหนึ่งเชิญพระเยซูไปรับประทานอาหารมื้อค่ำ

ถอดความจาก ลูกา 7:36Luke7-36-37