23 มีนาคม 2016 คนที่โมเสสเขียนถึง

“ข้าพบคนที่โมเสสเขียนถึงในบัญญัติ”

ถอดความจาก ยอห์น 1:45

john-1-43-45-Daily2016_3_23