23 มีนาคม 2018 คอยดูไม่วางตา

ฟาริสีกับธรรมาจารย์กำลังหาเหตุที่จะฟ้องพระองค์

ถอดความจาก ลูกา 6:7

Luke6-6-8