23 มีนาคม 2019 จอมเจ้านายกับราชา

“ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์จอมเจ้านาย

ข้าพระองค์เป็นผู้ใด และครอบครัวของ ข้าพระองค์เป็นใคร

พระองค์จึงทรงนำ ข้าพระองค์มาไกลถึงเพียงนี้”

ถอดความจาก 2 ซามูเอล 7:18

Namesof-GMar2319-2SAM7-18