23 เมษายน 2013 แพทย์นักเขียน

ท่านเธโอฟีลัสที่เคารพยิ่ง…
ข้าพเจ้าเองได้สืบเสาะค้นคว้าอย่างถี่ถ้วนตั้งแต่ต้น
จึงเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเวลา
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่าน

ถอดความจาก ลูกา 1:1,3

Daily2013_4_23

หมอลูกา เป็นแพทย์ที่ได้รับรู้เรื่องราวของพระเยซู

เขาแปลกใจกับสิ่งที่หลายคนได้ประสบ… หายโรคอย่างมหัศจรรย์!

เขากลายมาเป็นเพื่อนรักของท่านเปาโล มาระโก

และได้ทำงานในการประกาศเรื่องราวของพระเยซูด้วยกัน

ในแถบตุรกี และบางส่วนของตะวันออกกลาง

เขาได้บันทึกเรื่องราวของพระองค์ไว้สองเล่ม

คือลูกา และกิจการ

ขอบคุณนะครับท่านลูกา ที่ท่านได้ทำให้พวกเราได้รับรู้

เหตุการณ์อัศจรรย์ ความรักของพระเจ้า และเรื่องราวที่พระเยซูทรงเล่า

ดีจริงครับ!