23 เมษายน 2016 เพื่อนvsศัตรู

บาดแผลที่เพื่อนทำให้นั้น ก็จริงใจ  แต่ศัตรูที่แสร้งดีให้ ไม่ใจจริง 

ถอดความจาก สุภาษิต 27:6

pro-27-6