24 กรกฎาคม 2017 สละตัวเอง …

เขายอมสละชีวิตของตัวเอง

เพื่อสิ่งที่ท่านทำให้ข้าไม่ได้นั้น จะได้สำเร็จครบถ้วน

ถอดความจาก ฟีลิปปี  2:30 

php-2-29-30-Daily2017_7_240.