24 กรกฎาคม 2018 ราศีงดงาม

โมเสสกับเอลียาห์ มาสนทนากับพระเยซู ทั้งสองก็มีราศีงดงาม

ถอดความจาก ลูกา 9:30-31

MobileLuke9-30-32