24 กันยายน 2016 พระเจ้าเป็นผู้กำหนด

พระเจ้าทรงให้มนุษย์ปกครองเหนือราชกิจของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 8:6

Untitled-1ภาพวาดโดย ปริญญา วงศ์กิตติวิรัช   ห้องศิลปะ ณ กิตติคุณ