24 กันยายน 2018 คนชนะ

หากมีคนที่แข็งแรงกว่า มาสู้และชนะเขา

ก็จะริบอาวุธที่เขาวางใจไป

ถอดความจาก ลูกา 11:22

MobileLuke11-21-23