24 กุมภาพันธ์ 2016. คนอื่นจะฟัง

ความรอดของพระเจ้า จึงถูกส่งต่อไปให้คนต่างชาติ และเขาจะฟัง

   ถอดความจาก กิจการ 28:28

image