24 กุมภาพันธ์ 2018 กำหนดไว้แล้ว

 ทุกวันคืน ที่พระเจ้าทรงกำหนดให้ฉันนั้น

ทรงบันทึกไว้ในสมุดของพระองค์ 

ก่อนที่วันนั้นจะก้าวเข้ามา

ถอดความจาก สดุดี   139:16

IMG_6862