24 พฤศจิกายน 2015 กล้าหาญเถิด

 เจ้าจะต้องเป็นพยานเพื่อเราในโรม เหมือนอย่างที่เจ้าทำในเยรูซาเล็ม

 ถอดความจากกิจการ 23: 11

image