24 พฤศจิกายน 2017 ลูกหลานดาวิด

โยเซฟสืบเชื้อสายจากตระกูลดาวิด

ถอดความจาก ลูกา 2:4

Luke2 4-5re