24 พฤษภาคม 2015 รักนิรันดร์

จงขอบคุณพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงตลอดไป

ถอดความจาก สดุดี 136:26