24 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

คนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่า

จะครอบกำหนดเวลาของพวกเขา

ถอดความจากลูกา 21:24
Mobile-Luke-21v23-24