24 มกราคม 2016 ศิลามุมเอก

พระเจ้าตรัสว่า … เราได้วางศิลาไว้ในศิโยน เพื่อเป็นรากฐาน

เป็นศิลาที่ผ่านการทดสอบแล้ว

เป็นศิลามุมเอกชั้นเลิศ

เป็นรากฐานที่มั่นคง ….

ถอดความจาก อิสยาห์ 28:16

คอร์ดข้างล่างนี้ คนเล่นต้องหาเองว่า คอร์ดตรงกับคำที่ไหน… หาได้แน่นอน

Em AM7 D BSUS4B

I lay in Zion for a foundation a stone

Em AM7 D B

I lay in Zion for a foundation a stone

C D BM7 Em

A tried stone a precious comerstone

Am Em G

A sure foundation a sure founda—tion

C D BM7 Em

A tried stone a precious cornerstone

Am B7 Em

He that believeth shall shall not make haste

Em C Am

Wonderful Counselor the Mighty God

D Em

The Everlasting Father

Em C AM D Em

Wonderful Counselor the Prince of peace