24 มกราคม 2019 ชัดเจน ไม่อ้อมค้อม

 ชายใดหย่าภรรยา และไปมีภรรยาใหม่ ทำผิดประเวณี

ถอดความจาก ลูกา 16:18

mobile-Luke16v18