24 มิถุนายน 2015 สร้างเต็นท์ขึ้นใหม่

คนที่เหลือ รวมทั้งคนต่างชาติที่มีชื่อตามนามของเรา จะแสวงหาพระเจ้า

ถอดความจากกิจการ 15:17

Daily2015_6_24-act15-15-19-2