24 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

แต่ตอนนี้   ใครมีถุงเงิน ให้เอาไป  มีย่ามก็ให้เอาไปด้วย

ถอดความจากลูกา 22:35

MobileLuke22-v-35-36