24 มีนาคม 2017 คำตอบตรงๆ

ถามคนที่เขาฟังเราสอนสิ พวกเขารู้ว่าเราพูดอะไร 

ถอดความจากยอห์น 18:21
john18-21-Daily2017_3_24