24 มีนาคม 2018 ราชกิจยิ่งใหญ่

พระผู้เป็นเจ้า ทรงทำราชกิจยิ่งใหญ่เพื่อเรา

ใจเราจึงเต็มด้วยความยินดี

ถอดความจากสดุดี 126:3

IMG_6866web