24 มีนาคม 2019 คำสั่งจากองค์จอมเจ้านาย

องค์จอมเจ้านายตรัสกับข้าด้งนี้

“เจ้าจงไปตั้งยาม ให้เขารายงานทุกสิ่ง ที่เห็น….

  ถอดความจาก อิสยาห์ 21:6 

Namesof-GMar2419-Is21-6-7