24 เมษายน 2018 คนเขี่ยผง

จงเอาไม้ทั้งท่อนออกจากตาของตนก่อน

เจ้าจะเห็นชัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาของพี่น้องได้

ถอดความจาก ลูกา 6:42

Luke6-41-42