24 เมษายน 2019 สิทธิ์นี้ท่านได้แต่ใดมา?

 พวกท่านตอบมาก่อนว่า….

ท่านยอห์นทำด้วยสิทธิของมนุษย์หรือสวรรค์ประทานมา

ถอดความจาก ลูกา 20:3-4

Lukemobile20v3-5