25 กุมภาพันธ์ 2019 ทำดี อย่าท้อ

พระเยซูก็ทรงเล่าเรื่องอุปมาเรื่องหนึ่ง ให้รู้ว่า

ทุกคนควรเฝ้าอธิษฐานและไม่ท้อใจไปง่ายๆ

ถอดความจาก ลูกา 18:1

LukeMobile18v1-3