25 ธันวาคม 2015 คำสารภาพของเปาโล

ข้าพระบาทไปลงโทษพวกเขาในธรรมศาลา  บังคับให้พวกเขากล่าว

คำหมิ่นประมาทพระเจ้า

ถอดความจากกิจการ 26:11

Daily2015_12_-25act26-9-11