25 ธันวาคม 2017 กลับบ้าน

บิดามารดาของพระเยซูเดินทางกลับบ้าน

แต่พระเยซูยังอยู่ในเยรูซาเล็มโดยที่พวกเขาไม่รู้

ถอดความจาก ลูกา 2:43

luke2 43a

Luke2 43b