25 ธันวาคม 2018 ยินดี..ไม่มีอะไรมาขวาง

เฮโรดเรียกโหราจารย์มาพบเงียบ ๆ

ถามไถ่ถึงเวลาที่ดวงดาวปรากฏ จากนั้นก็ส่งพวกเขาไปเบธเลเฮม

“ไปตามหาพระกุมารให้พบนะ แล้วรีบบอกเรา

เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วย”

ถอดความจาก มัทธิว 2:7-8

แม้เฮโรดจะหลอกโหราจารย์เพื่อสังหารพระกุมาร แต่แล้วเฮโรดก็ไม่ประสบความสำเร็จ

อย่างไร โลกก็ต้องมีพระผู้ช่วยให้รอด….ไม่มีอะไรมาขวางได้