25 ธันวาคม 2019 ขอถวายพระเกียรติ

คนเลี้ยงแกะกลับไป และยกย่องสรรเสริญพระเจ้า

สำหรับสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็น..

ถอดความจาก ลูกา 2:20