25 พฤศจิกายน 2016 เมื่อถูกยกขึ้น

 เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลก

เราจะนำคนทั้งหลายเข้ามาหาเรา

 ถอดความจากยอห์น 12: 32

john12-30-34-Daily2016_11_25