25 พฤษภาคม 2013 ตราบฟ้าดินดำรงอยู่

เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ตราบเท่าที่ฟ้าและแผ่นดินยังดำรงอยู่
อักษรตัวเดียว หรือขีดเดียว
ก็จะไม่สูญหายไปจากธรรมบัญญัติ

จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิด ได้เกิดขึ้นแล้ว

ถอดความจากมัทธิว 5: 19

 

SothebyOt

ถ้าเพื่อน ๆ ได้อ่านหนังสืออิสยาห์ต่อ ๆ กันมาหลายวัน

จะเห็นว่า อิสยาห์ซึ่งเป็นพระคัมภีร์เดิม  ได้กล่าวถึงพระเยซูไว้มากมาย

เป็นการกล่าวล่วงหน้าก่อนสิ่งต่าง ๆ จะเกิดขึ้นหลายร้อยปี

เราไม่ควรมองว่า พระคัมภีร์ใหม่มาลบล้างพระคัมภีร์เดิม

แต่จริง ๆ แล้ว ได้ช่วยบอกเราว่า สิ่งที่ผู้รับใช่โบราณกล่าวนั้น สำเร็จอย่างไรบ้าง

และพระเยซูเอง ทรงมาเป็นผู้ทำให้คำกล่าวของพระเจ้าในสมัยโบราณนั้น

สำเร็จทุกประการ!