25 พฤษภาคม 2018 คิดลบ

ถ้าท่านเยซูเป็นผู้เผยพระคำจริง ท่านน่าจะรู้….

ถอดความจาก ลูกา 7:39

Luke7-39-40