25 มิถุนายน 2015 สิ่งที่ควรทำ

แต่เราควรให้พวกเขาละเว้นจากสิ่งที่เป็นมลทิน

ถอดความจากกิจการ 15:20

Daily2015_6_25-act15-20-21-1