25 มิถุนายน 2019 อาหารเย็นมื้อสุดท้าย

มีคำเขียนไว้ว่า ท่านถูกนับว่าเป็นพวกเดียวกับคนที่ล่วงละเมิด

ถอดความจาก ลูกา 22:37

MobileLuke22-37-38-re