25 มีนาคม 2016

เจ้าจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก

ถอดความจาก ยอห์น 1:50

john-1-50-51Daily2016_3_25