25 มีนาคม 2017 ขออยู่ในพระนิเวศ

สิ่งหนึ่งที่ฉันทูลขอจากพระเจ้า   เป็นสิ่งที่ฝันหา

คือการที่จะได้อยู่ในพระนิเวศของพระองค์

ตลอดวันคืนแห่งชีวิต

ถอดความจากสดุดี 27:4

คลิกที่เนื้อเพลง

Screen Shot 2017-03-24 at 5.28.46 PM

ขอให้ข้าอยู่ในพระนิเวศ