25 เมษายน 2013 ยากอบเป็นใครกัน?

โยเซฟ อย่ากังวลที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย

เพราะว่าผู้ที่ปฏิสนธิ์ในครรภ์ของเธอ 

เป็นไปโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถอดความจาก มัทธิว 1:20

Daily2013_4_25-1.2

 

 เมื่อโยเซฟรับรู้จากทูตสวรรค์ว่า มารีย์ตั้งครรภ์ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ผู้ที่มาเกิดในครรภ์ของเธอเป็นพระบุตรของพระเจ้า   เขาเป็นผู้ที่จะต้องดูแลเธอ

เขาจึงรับเธอไว้  และมิได้เกี่ยวข้องกับเธอเลยจนกระทั่ง พระเยซูประสูติมาแล้ว

หลังจากนั้น โยเซฟและมารีย์จึงมีลูกชาย ลูกสาวมาอีกหลายคน

สองคนในลูก ๆ ของเขาคือ ยากอบ และยูดาห์

ยากอบจึงได้ชื่อว่า เป็นน้องชายของพระเยซู

 

Daily2013_4_25-1

พระคัมภีร์เล่าว่า ครอบครัวนี้ อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ

ใคร ๆ ในท้องที่รู้จักพระเยซูว่าเป็นลูกของโยเซฟ

พวกเขาจึงไม่ยอมรับว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

อย่างที่พระองค์ตรัส

แต่คนที่รู้ดีสองคนคือ มารีย์ และโยเซฟ …

ทั้งสองได้ดูแลพระเยซูอย่างดีที่สุดตามฐานะและกำลังของเขาทั้งสอง