25 เมษายน 2018 ผลบอกต้น

เรารู้จักต้นไม้แต่ละต้น ก็ด้วยดูที่ผลของมัน

ถอดความจาก ลูกา 6:44

luke6-43-44revise