26 กันยายน 2016 บอดเห็น เห็นบอด

ถ้าเจ้าบอด เจ้าก็ไม่มีผิด

แต่..เจ้าอ้างว่าตัวเองมองเห็น ดังนั้น เจ้ายังมีบาปติดตัวอยู่

ถอดความจากยอห์น 9:41

john-9-39-41-Daily2016_9_26

“เรามาในโลกนี้เพื่อการพิพากษา คนที่บอดจะได้เห็น คนที่เห็นจะได้บอด “

“เอ๊ะ!  มาว่าเราตาบอดรึ?

“ถ้าเจ้าบอด เจ้าก็ไม่มีผิด แต่..เจ้าอ้างว่าตัวเองมองเห็น ดังนั้น เจ้ายังมีบาปติดตัวอยู่”