26 กันยายน 2018 คนที่เป็นสุข

คนที่ได้ยินพระคำพระเจ้า

และทำตามต่างหากที่เป็นสุข

ถอดความจาก ลูกา 11:28
MobileLuke11-27-28