27 กันยายน 2018 ตามหาผิด

คนยุคนี้ชั่วร้าย มัวแต่ตามหาหมายสำคัญ

ถอดความจาก ลูกา 11:29

MobileLuke11-29-30