26 กุมภาพันธ์ 2018 จับปลาได้มากมาย

เมื่อเขาหย่อนอวนลงไป เขาจับปลาได้มากมาย

จนกระทั่งอวนเกือบขาด!

ถอดความจาก ลูกา 5:6

Luke5-6-7