26 กุมภาพันธ์ 2019 ผู้พิพากษาปฏิเสธ

“ขอท่านให้ความยุติธรรมแก่ดิฉัน

ในคดีที่กำลังสู้ความอยู่นี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะ”

ถอดความจาก ลูกา 1:3

 

LukeMobile18v3-4