26 ตุลาคม 2016 ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่

พระองค์เจ้าข้า หากพระองค์ได้อยู่ที่นี่ น้องชายคงไม่ตาย    

 ถอดความจากยอห์น 11:32

john11-29-33-Daily2016_10_26