26 ตุลาคม 2017 คำอธิษฐาน

 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเรา

ดำรงอยู่กับท่านเถิด

ถอดความจาก ฟีลิปปี 1:2

thaicries